cirkel

Här har vi en rolig och fantastisk dag/kväll med många möten från andra sidan.

Ni kan anordna storseanser hemma eller i lokal.

Minsta antalet deltagare är 10 stycken och största antalet 50 st.

200 kr per deltagare.

Mellan 10-20 deltagare

Ersättning för resa tillkommer vid mer än fem mil från min bostad. 18,50/mil

För mer information och bokning vänligen skicka e-post