Alla har vi levt tidigare liv.

Under vår själs resa har vi inkarnerats otaliga gånger ja till och med tusentals gånger. Dessa liv har haft som syfte att vi ska lära oss på vår väg.

Vi kan ha inkarnerats som en drottning eller en kung för att lära oss att ha makt, vi kan ha fötts som slavar för att känna hur det känns att ägas av någon, vi har varit man och vi har varit kvinna. Vi har valt att gå över på andra sidan i våra tidigare liv som barn, gamla eller i medelåldern. Under resans gång har vi dött på flera olika sätt, vissa brutala och andra på ett mjukt sätt.

Vissa av dessa liv har vi sår ifrån, sår som behöver läkas och som vi kan göra i det här livet via regression. När vi går in och tittar på ett liv så brukar det vara ett liv som har en stor betydelse i det här livet. Det kan vara själv men också vilken symbios man har med andra i det livet som behöver ses över. Även liv som är positiva kan läka sår som man har i det här livet. Man kan få reda på gamla visdomar man har som i det här livet kan göra att man går framåt eller hittat lösningen på ett problem.

En session tar ca nittio minuter. Vi börjar med en avslappningsövning för att sedan titta på det liv som just nu har stor betydelse för det livet du lever nu. Hur du kan läka sår från det livet eller hur du kan få gamla visdomar tillbaka. Efter så går vi igenom och diskuterar ditt liv som du såg.

Hela sessionen kan spelas in om du vill det.

Pris 1000 kr/ session.

Plats: Hemma hos mig eller dig i lugn miljö.

För mer information och för att boka tid skicka e-post

Välkomna att höra av er