Under den här kvällen lär vi oss att möta våra guider.

Vi har alla guider runt om oss som hjälper oss i det d